مدل لباس
ثبت دامنه
ابزار وبلاگ
ابزار ابزار ابزار ابزار
جهت واریز مبلغ برای سفارشات طراحی و یا تبلیغات در سایت های بلاگ اسکین ، یک ابزار ، بلاگ هلپ و نازخاتون از شماره حساب های زیر استفاده نمایید و اطلاعات زیر را پس از واریز برای ما ارسال نمایید.

تاریخ واریز  |  مبلغ واریزی  |  شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری و یا شماره کارت شما (در صورت واریز کارت به کارت)

 

 

پرداخت آنلاین

شماره حساب 1188556717
كارت : 6104 3379 3007 3182
صاحب حساب : علی رحیمی
حساب 1401-8000-10662080-1
كارت : 5022 2910 3892 8204
صاحب حساب : علی رحیمی